Zgłaszanie działania niepożądanego

Jestem lekarzem lub inną osobą wykonującą zawód medyczny

Postęp ukończenia formularza - krok 1 z 5

Informacje o pacjencie

w latach

kg

cm

Informacja o działaniu niepożądanym

Klasyfikacja

Do ciężkich objawów zaliczamy m.in zgon lub zagrożenie życia, hospitaliację, trwałe lub znaczące inwalidztwo lub inne istotne medycznie powikłania

Informacja o innych stosowanych lekach

Pierwszy lek

Drugi lek

Trzeci lek

Informacje dodatkowe

Dane osoby zgłaszającej

Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu oraz przekazanych w związku ze zgłoszeniem działań niepożądanych jest ProCarePlus Pharma spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000824923, NIP: 6793195348, REGON: 385372588 ). Administrator przetwarza dane osobowe w celu obsługi zgłoszeń działań niepożądanych, a także w celu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem produktów leczniczych, monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych oraz zgłaszania przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych właściwym organom. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 9 ust. 2 lit. i) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 36e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności.
Przewiń do góry

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.